Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn:

Đến năm 2025 In Phúc Nguyên trở thành doanh nghiệp in ấn tốt nhất cả nước.

Sứ mệnh:

Trở thành đối tác tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước bằng việc luôn cải tiến công nghệ và quy trình làm việc để tạo ra đa dạng sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất.

Tạo một môi trường làm việc tốt nhất để kết hợp sức mạnh của tập thể đồng thời đảm bảo mỗi thành viên có cơ hội được phát triển, cống hiến cho doanh nghiệp và qua đó có được sự nghiệp thành công. 

Giá trị cốt lõi:

Tận tâm: luôn đặt mình vào vị trí của đối tác khi hành động.

Sáng tạo: luôn tìm cách mới để làm tốt hơn.

Hợp tác: chủ động phối hợp làm việc để đạt mục tiêu chung.

Cam kết: nói đi đôi với làm.

Hiệu quả: luôn hướng tới mục tiêu để tạo ra kết quả tích cực 

Đam mê: tạo dựng niềm vui và ý nghĩa cho công việc

In Phúc Nguyên hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!


Copyright @ 2017 Pixeland . All rights reserved.