Quy trình

Bước 1: trao đổi thống nhất về giá, số lượng, tính chất(kích thước, chất liệu, công nghệ...) của sản phẩm.

Bước 2: lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm lần đầu tiên.

Bước 3: nhận phản hồi của khách hàng và thiết kế lại sản phẩm đến khi ưng ý.

Bước 4: khách hàng ứng trước tiền để bắt đầu tiến hành sản xuất sản phẩm.

Bước 5: giao hàng và thanh toán.

 


Copyright @ 2017 Pixeland . All rights reserved.